01. 24. 11. 08:12 pm ♥ 2
Explanation ni Kiray sa kanyang outfit. :)) High-res

Explanation ni Kiray sa kanyang outfit. :))

01. 24. 11. 07:43 pm ♥ 1
Ang mga batikos kay Kiray sa kanyang Gary V. audition. High-res

Ang mga batikos kay Kiray sa kanyang Gary V. audition.

01. 24. 11. 06:55 pm

Follow us on TWITTER teenmates

01. 24. 11. 08:02 pm ♥ 1
Ang sagot ni Kiray sa batikos sa kanya. :))

kaughtrip. :))

love you kiray. :) High-res

Ang sagot ni Kiray sa batikos sa kanya. :)) kaughtrip. :)) love you kiray. :)

01. 24. 11. 07:02 pm

Save SHOUTOUT tumblr is still UNDER CONSTRUCTION